Kallaveden valmennuspalvelut

Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus

Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus on suunnattu Kuopion kaupungin sosiaalipalveluiden työikäisille (18 – 64 –vuotiaat) asiakkaille.

 

Valmennuksen tavoitteet

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa ja tukea asiakkaan sosiaalista toimintakykyä, arjenhallintaa ja hyvinvointia. Tavoitteena on, että asiakas selviytyy valmennuksen avulla mahdollisimman itsenäisesti omassa toimintaympäristössään ja hänen sosiaalinen verkostonsa laajenee.

 

Valmennuksen toteutus

Valmennus toteutetaan palvelusetelillä asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä esim. 1-2 päivänä viikossa. Valmennuksen kesto ja tiheys määritellään yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ja se toteutetaan räätälöidysti ja joustavasti asiakkaalle soveltuen. Valmennus on muutokseen pyrkivää ja jalkautuvaa työtä yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Valmennuksen sisältö

Alkukartoituksessa määritellään yhdessä asiakkaan kanssa hänelle tärkeät tavoitteet ja asiat, joita valmennuksessa lähdetään työstämään ja harjoittelemaan. Valmennuksesta laaditaan kirjallinen suunnitelma ja sopimus.

 

Valmennus painottuu mm. seuraaviin osa-alueisiin:

  • Arkirutiinit, itsestä ja kodista huolehtiminen mm. vuorokausirytmi, liikunta, ravinto, siivous, talouden hoito
  • Viikoittaisten asioiden hoito kodin ulkopuolella mm. virasto- ja kauppa-asiat
  • Elämän muutostilanteisiin, terveyteen, asumiseen ja toimeentuloon liittyvät asiat
  • Itsensä toteuttaminen ja mielenkiinnon kohteet mm. erilaiset harrasteryhmät, liikunta, työ, työtoiminnot, opiskelun eri muodot
  • Yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa

Valmennuksen päättyessä arvioidaan yhdessä asiakkaan sekä Kuopion kaupungin sosiaalipalvelujen kanssa tavoitteiden toteutumista sekä laaditaan jatkosuunnitelmat. Valmennuksesta laaditaan kirjallinen raportti.