Kallaveden valmennuspalvelut

TAIKA-valmennus

Yksilöllistä tukea työelämään ja koulutukseen siirtymiseen.

 

TAIKA-valmennuksen toteutus 

TAIKA-valmennuksessa asiakasta tuetaan työllistymään avoimille työmarkkinoille sekä ohjataan häntä tunnistamaan osaamistaan ja vahvuuksiaan työelämässä. Kun asiakkaan tavoitteena on kehittää ammatillista osaamistaan koulutuksen kautta, tukee valmennus koulutussuunnitelmien laatimista ja niiden toteuttamista. 

Valmennus toteutetaan aina yksilöllisesti asiakkaan tilanne ja lähtökohdat huomioiden. Toteutus on hyvin käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä. 

 

TAIKA-valmennuksessa asiakkaan tukeminen ja ohjaus painottuu mm. seuraavasti

  • Tavoitteellisen valmennussuunnitelman laatiminen 
  • Omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen työnhaun tueksi 
  • Työnhakuasiakirjojen laatiminen tai päivittäminen (CV ja hakemus) 
  • Monipuolinen työnhaku eri menetelmin ja työhaastatteluun valmistautuminen 
  • Koulutussuunnitelmien laatiminen ja niiden toteutus 
  • Tarvittaessa tuki työn/opintojen aloitukseen 

Valmentaja on tarvittaessa työnhakijan ja uuden työnantajan tukena työsuhteen alkuvaiheessa. Tilanteen mukaan valmentaja tukee myös työnhakijaa, työnantajaa ja työyhteisöä työtehtävien räätälöintiin, palkkatuen hakemiseen tai esim. työkokeiluun liittyvissä asioissa. 

TAIKA-valmennus on henkilökohtaista valmennusta työhön – ja koulutukseen suuntautuville asiakkaille. Valmennukseen ohjaudutaan Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun kautta.