Kallaveden valmennuspalvelut

NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen Kelan ammatillista kuntoutusta. Valmennuksen hakemiseen ei tarvita hakemusta tai lääkärinlausuntoa.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille

  • joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä
  • jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä vietä suunniteltua välivuotta
  • joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuutta ja pääsemään opiskelemaan tai työhön.

 

NUOTTI-valmennuksen toteutus

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa tuekseen oman valmentajan, jonka avulla nuorella on mahdollisuus selkiyttää elämäntilannettaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan sekä ottaa konkreettisia askelia kohti opiskelu- ja työelämää. Valmennuksen tarkempi sisältö ja toteutus suunnitellaan aina nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Valmentaja tapaa nuorta pääasiassa hänen omassa arkiympäristössään, kuten esim. kotona, kahviloissa, kirjastossa tai nuoren harrastusten parissa. Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä myös tapaamisten välissä. Verkostotyö on olennainen osa NUOTTI-valmennusta ja tapaamisiin voi tarvittaessa osallistua myös nuoren verkostojen edustajia, läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja.

 

NUOTTI-valmennukseen hakeutuminen

Hakeutuminen NUOTTI-valmennukseen tapahtuu Kelan kautta. Nuori, läheinen tai nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen, voivat ottaa yhteyttä Kelan valtakunnalliseen palvelunumeroon p. 020 692 205 ja hakeutua suullisesti mukaan. Kelan virkailija tekee kuntoutuspäätöksen nuoren haastattelun perusteella. Hakeutumiseen ei edellytetä diagnoosia tai lääkärintodistusta.

Valmennus on nuorelle maksutonta. Nuori voi hakea NUOTTI-valmennuksen ajalle kuntoutusrahaa Kelasta. Kuntoutusrahan hakemisesta saa lisätietoja osoitteesta:
www.kela.fi/kuntoutusraha

Lisätietoa NUOTTI-valmennuksesta ja siihen ohjautumisesta:
www.kela.fi/nuottivalmennus